Çalık Holding

Gurur tablolarının altında, hep aynı imza…

3 Kıta, 17 Ülke, 6 Sektör, 24.000'den Fazla Çalışan...

Genel merkezi İstanbul’da bulunan Çalık Holding; enerji, telekom, tekstil, inşaat, finans ve madencilik alanlarında faaliyet göstermektedir. Bünyesindeki şirketleriyle çok uluslu şirketlerden bireylere kadar çeşitlilik gösteren geniş bir müşteri kitlesine, katma değeri yüksek, dünya standartlarında ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Çalık Holding; 17 ülkede yaklaşık 24.000 kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Holding, çevre bilinci yüksek, toplumsal değerlere saygılı, kurumsal sosyal sorumluluğunun gerektirdiği biçimde çalışan, faaliyet alanlarının farklı coğrafya ve sektörlere yaygınlaştırılması esasına dayanan, hızlı ve etkin büyüme modeli ile tüm sosyal paydaşlarına daha fazla katma değer üreten bir şirketler grubudur.

Çalık Holding, çalışanları ve yaşattığı değerler ile bir bütündür. Grubun en başta gelen sorumluluğu; vizyon ve misyonuna uygun hareket ederek tüm paydaşları için değer üretmek, davranış ve ilkeleriyle saygın ve örnek bir kurumsal duruş sergilemektedir.

Başarma azmi, dürüstlük, şeffaflık, müşteri memnuniyeti ve topluma katkı, Çalık Holding’in temel değerleri ve kurumsal stratejisinin itici güçleridir.