HSE-Q

Hiçbir iş insan sağlığı ve güvenliğinden önemli ve acil değildir.

Gap İnşaat, faaliyetleri esnasında müşterilere, çalışanlara, taşeronlara, tedarikçilere ve diğer üçüncü taraflar ile mal ve çevreye gelebilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için aşağıdaki ilkelere göre davranır ve bu ilkeleri uygulamayı taahhüt eder:

 • SEÇ Mevzuatı ile SEÇ Müşteri şartnamelerine riayet etmek.
 • Faaliyetlerimizin SEÇ risklerini ve tehlikelerini değerlendirmek ve bu SEÇ tehlikeleri ile risklerinin bertaraf veya minimize edilmesi için gerekli önlemleri almak.
 • Kazaları ve olayları raporlamak ve nedenlerini araştırmak.
 • SEÇ Yönetim sisteminin performansını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek.
 • SEÇ Yönetim sistemi uygulamalarında, çalışanların katılımını ve liderliğini sağlamak.
 • SEÇ Anahtar Performans Göstergeleri’ni ilgili taraflara raporlamak.
 • SEÇ bilincini, etkin iletişim sağlayarak ve eğitim programları uygulayarak ve ödüllendirmeyle artırmak.
 • Sıfır Kaza Kültürü’nü, tüm çalışanlara aşılamak.
 • SEÇ alanındaki en iyi uygulamaları Gap İnşaat SEÇ Yönetim Sistemi’ne entegre etmek.
 • Çevreye zarar verebilecek olumsuz potansiyel etkilerini önlemek.
 • Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmak.
 • Sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri, yerel topluluklara etkin ilişkiler kurarak asgari düzeye indirmek.

SEÇ Amaçları

 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre risklerini bertaraf veya minimize etmek.
 • Güvensiz durum ve davranışları önlemek.
 • Fiziksel ve çalışma ortamı koşullarını iyileştirmek.
 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre bilincini tüm iş gücüne aşılamak.

SEÇ Hedefleri

 • Sıfır İş Kazası
 • Sıfır Malzeme Hasarlı Kaza
 • Sıfır Mal Hasarlı Kaza
 • Sıfır Araç Kazası
 • Sıfır Çevre Kazası

Kalite Politikası

Gap İnşaat’ın kalite politikası, stratejik hedeflerine ulaşmak için planlamış olduğu sürekli ve etkin bir kalite yaklaşımını bütün iş süreçlerine uygulamaktır. Gap İnşaat çalıştığı müşterileri, çalışanları, alt yüklenicileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları ile birlikte yaptığı işlerde ürün kalitesinde meydana gelebilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için aşağıdaki ilkeleri uygulamayı taahhüt etmektedir:

 • Müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini kalıcı olarak karşılayan hizmetler sayesinde sürdürülebilir ve karlı bir büyümeyi gerçekleştirmeyi,
 • Amacına uygun yapı, ürün ve hizmetleri uygulanabilir zaman, maliyet, iş güvenliği, çevre ve kalite kriterlerine uygun olarak teslim etmeyi,
 • Sektöründe yenilikçi ve öncü olmak adına ileri teknolojileri öğrenmeyi, geliştirmeyi, bilgi ve sistem üstünlüğü ile rekabet etmeyi,
 • Müşterileri, alt yüklenicileri, tedarikçileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile karşılıklı güvene dayalı, uyumlu işbirlikleri kurarak firmanın rekabet kapasitesini artırmayı,
 • Hedeflerin, yönetim sistemlerinin ve kontrollerin yayınlanması ve çalışanlar tarafından anlaşılmasının sağlanması,
 • Kalite Yönetim Sistemi performansını, sürekli gelişim odaklı bir anlayışla, gözden geçirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt etmek.
 • Çalışanların yetkinliklerini mesleki eğitim programları ile artırarak işlerin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlamak.