Kalite

Kalite Politikası

GAP İNŞAAT’ ın kalite politikası, stratejik hedeflerine ulaşmak için planlamış olduğu sürekli ve etkin bir kalite yaklaşımını bütün iş süreçlerine uygulamaktır.

GAP İNŞAAT olarak çalıştığımız işverenler, çalışanlar, alt yükleniciler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar ile birlikte yaptığımız işlerde ürün kalitesinde meydana gelebilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için aşağıdaki ilkeleri uygulamayı taahhüt etmekteyiz:

 • İşveren gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayarak işveren memnuniyetini arttırmayı, uygulanabilir hizmetler sayesinde karlı bir büyümeyi gerçekleştirmeyi ve sürdürülebilirliği,
 • İşverenleri, alt yüklenicileri, tedarikçileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile karşılıklı güvene dayalı, uyumlu işbirlikleri kurarak firmanın rekabet kapasitesini artırmayı,
 • Şirket liderlerinin, yönetiminin ve çalışanlarının bu politikaya olan bağlılığı ile süreç yaklaşımının kullanılmasını ve tüm süreçlerimizde uzun vadeli iş başarısının temelini oluşturmayı,
 • Amacına uygun yapı, ürün ve hizmetleri uygulanabilir zaman, maliyet, iş güvenliği, çevre ve kalite şartlarına uygun olarak teslim etmeyi,
 • Sektöründe yenilikçi ve öncü olmak adına ileri teknolojileri öğrenmeyi, geliştirmeyi, bilgi ve sistem üstünlüğü ile rekabet etmeyi,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirecek şekilde gelişim odaklı bir anlayışla, dokümante etmeyi, gözden geçirmeyi, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamayı,
 • Yönetim sistemlerinin ve kontrollerin yayınlanması ve çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamayı,
 • Sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için Kalite performans hedeflerinin temel değerleri belirlemesi ve karşılaması,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurları ve fırsatları tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
 • Çalışanların yetkinliklerini ve kariyer gelişimini mesleki ve kişisel gelişim eğitim programları ile artırarak işlerin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlamayı,
 • Kurumsal bilgiyi tayin etmeyi ve saklamayı, kurum kültürünü korumayı ve sürdürmeyi, kurumsal varlıklara değer vermeyi ve onları korumayı,

Bu Politika, GAP İNŞAAT’ ın ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için yılda bir kez gözden geçirilecek, GAP İNŞAAT adına faaliyette bulunulan tüm lokasyonlarda duyurulacak ve herkesin kullanımına sunulacaktır.

Saygılarımızla,