Kalite Politikası

Gap İnşaat’ın kalite politikası, stratejik hedeflerine ulaşmak için planlamış olduğu sürekli ve etkin bir kalite yaklaşımını bütün iş süreçlerine uygulamaktır. Gap İnşaat çalıştığı müşterileri, çalışanları, alt yüklenicileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları ile birlikte yaptığı işlerde ürün kalitesinde meydana gelebilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için aşağıdaki ilkeleri uygulamayı taahhüt etmektedir:

  • Müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini kalıcı olarak karşılayan hizmetler sayesinde sürdürülebilir ve karlı bir büyümeyi gerçekleştirmeyi,
  • Amacına uygun yapı, ürün ve hizmetleri uygulanabilir zaman, maliyet, iş güvenliği, çevre ve kalite kriterlerine uygun olarak teslim etmeyi,
  • Sektöründe yenilikçi ve öncü olmak adına ileri teknolojileri öğrenmeyi, geliştirmeyi, bilgi ve sistem üstünlüğü ile rekabet etmeyi,
  • Müşterileri, alt yüklenicileri, tedarikçileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile karşılıklı güvene dayalı, uyumlu işbirlikleri kurarak firmanın rekabet kapasitesini artırmayı,
  • Hedeflerin, yönetim sistemlerinin ve kontrollerin yayınlanması ve çalışanlar tarafından anlaşılmasının sağlanması,
  • Kalite Yönetim Sistemi performansını, sürekli gelişim odaklı bir anlayışla, gözden geçirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt etmek.
  • Çalışanların yetkinliklerini mesleki eğitim programları ile artırarak işlerin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlamak.