Sağlık Emniyet Çevre

Sağlık, Emniyet ve Çevre Politika Beyanımız

Amaç

Bu politika, GAP İNŞAAT’ın tüm dünyadaki çalışanları için en iyi Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) performansını elde etmek için bir çerçeve oluşturmaktadır.

Taahhüt

Temel değerlerimizden biri olarak çalışanlarımızı ve çevreyi koruma konusunda olağanüstü düzeyde performans göstermeyi taahhüt ederiz. Çalışanlarımızı ve çevreyi güvende tutmak, başarının en önemli göstergesidir. Yaptığımız tüm işlerde ve bulunduğumuz ülkelerde bu konuda en iyi olmaya çalışıyoruz.

SEÇ programımızı daha ileriye götürmek için şunları yapmayı taahhüt ediyoruz:

 • “Sıfır Kaza” prensibinden yola çıkarak faaliyetlerimiz nedeni ile GAP İNŞAAT sahasına giren hiçkimsenin yaralanmaması ve çevrenin korunmasını sağlamak
 • Sürekli gözden geçirme ve iyileştirme sağlayan son derece etkili bir SEÇ yönetim sistemi uygulamak
 • İşveren gereksinimlerini, sektörel, yerel, uluslararası ve ulusal düzeyde tüm sağlık, emniyet ve çevre kurallarını ve yönetmeliklerini uygun şekilde karşılamak
 • Çalışanlarımızın, kendilerinin ve başkalarının güvenliğini sorumluluk olarak kabullendiği yüksek farkındalıklı bir güvenlik kültürü geliştirilmek
 • Kirliliğin önlenmesi, doğal kaynakların korunması ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimizi geliştirmek
 • Sürekli iyileşmeyi teşvik etmek için iddialı SEÇ performans hedefleri belirlemek ve karşılamak
 • SEÇ performansını sürekli iyileştirmek için çalışanlarımız ve paydaşlarımızın birlikte istişare ederek çalışmasını sağlamak
 • Mükemmel SEÇ performansına katkıda bulunanların farkında olmak ve ödüllendirmek
 • GAP İNŞAAT’ı inşaat ve müteahhitlik çalışmalarını güvenli bir şekilde yürüttüğü için küresel olarak tercih edilen tedarikçi yapmaya çalışmak

GAP İNŞAAT’ın liderlerinin, yönetiminin ve çalışanlarının bu politikaya olan bağlılığı, güvenli ve çevreye duyarlı bir işyerinin, operasyonel mükemmelliğin ve uzun vadeli iş başarısının temelini oluşturmaktadır.

Beklentiler

Güvenlik ve Çevre, temel değer ve başarımızın anahtarıdır. Herkesin sağlık, güvenlik ve çevre mükemmelliğine adanmış “Sıfır Kaza” kültürünü sürekli iyileştirme yolculuğumuzda yanımızda olmasını istiyoruz.

Bu amaçla, istiyoruz ki:

 • • Liderlerimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımız, herkesin her gün evine güvenle varmasını sağlamak için verdikleri kararlarda ve uygulamalarında taahhütlerini ortaya koysun.
 • • Çalışanlarımız, iş sağlığı ve güvenliğini, çevrenin korunmasını işyerinde ve işyeri dışında çekirdek bir değer olarak benimsesin.
 • • Her çalışan, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının güvenliğini sağlamayı taahhüt etsin.
 • • GAP İNŞAAT'ın yaşamı koruma ilkelerini iş planlamamıza ve uygulamamıza dahil edelim.
 • • İşyerindeki riskleri ve fırsatları proaktif ve agresif olarak tespit edelim, yönetelim.
 • • Çalışanlarımızı, güvenli bir şekilde çalışmak için gereken bilgi, beceri, yetkinlik ve donanıma sahip olacak şekilde eğitelim ve hazırlayalım.
 • • Çalışma faaliyetleri güvenli bir şekilde yürütülemiyorsa veya faaliyetindeki koşullar, davranışlar güvensizse, güvenli hale getirilene kadar işi durduralım.
 • • Değişiklikler risklere ve fırsatlara neden olabilir. Değişikliklerin sonuçlarını gözden geçirerek, gerektiğinde olumsuz etkilerin azaltılması için ve/veya fırsatları değerlendirmek için harekete geçelim.
 • • Tüm çalışanlar güvenlik, sağlık ve çevresel olayları, ucuz atlatmaları, güvensiz koşulları ve risk altındaki davranışları derhal yöneticilerine bildirsin; ve sorunu çözmek için özenle çalışsın.

SEÇ beklentilerimiz, gösterilen liderlik, yasal ve diğer gerekliliklere uyum ve GAP İNŞAAT personelinin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

İletişim

Bu Politika, GAP İNŞAAT’ın ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için yılda bir kez gözden geçirilecek ve herkesin kullanımına sunulacaktır.

Saygılarımızla,