Terminal gazowo-energetyczny Petronas

Największy port Morza Kaspijskiego został oddany do użytku...
Elektrownia Petronas Carigali, której budowę rozpoczęliśmy w styczniu 2005 r. w regionie Kiyanlı w Turkmenistanie, została ukończona w grudniu 2007 r. po dwóch latach prowadzonych prac i przekazana Ministerstwu Energii Turkmenistanu. Nasza elektrownia, która odgrywa ważną rolę w eksporcie ropy naftowej i energii z Turkmenistanu, zwiększa siłę kraju na arenie międzynarodowej dzięki swoim zdolnościom produkcyjnym.
Pracodawca
Spółka joint venture MMHE Technip
Położenie
Kiyanli- Turkmenistan
Data rozpoczęcia
14/1/2005
Data zakończenia
31/12/2007