Międzynarodowy projekt portu Turkmenbaszy

Największy port Morza Kaspijskiego został oddany do użytku!
W ramach projektu Turkmenbashi Port w Turkmenistanie zbudowaliśmy port promowy i pasażerski, port kontenerowy, port drobnicowy, port ładunków masowych, stocznię i zakład remontowy oraz rozbudowaliśmy istniejący terminal ro-ro i polipropylenowy. Nasz projekt o wartości 1,5 mld USD został zrealizowany jako największy port na Morzu Kaspijskim.
Największy port Morza Kaspijskiego został oddany do użytku!
Dzięki odważnym i zdecydowanym krokom podjętym przez administrację Turkmenistanu, inwestycje mające na celu ożywienie historycznego Jedwabnego Szlaku są kontynuowane w całej jego geografii, a Turkmenistan szybko staje się międzynarodowym centrum w dziedzinie transportu i transportu. Międzynarodowy Port Turkmenbaszy, położony nad brzegiem Morza Kaspijskiego, stał się jednym z wiodących portów na świecie i jest największym portem w regionie. W ten sposób Morze Kaspijskie staje się morzem, które jednoczy kraje, nie zaś je dzieli.

KAby ptaki mogły latać swobodniej...
W naszym projekcie, który został zbudowany zgodnie ze standardami portu Eco Friendly, obszary lęgowe na trasie migracji ptaków zostały przekształcone w specjalny raj dla ptaków jako wyraz szacunku dla natury.

2 nagrody od Guinnessa przyznane Międzynarodowemu Portowi Turkmenbashi!
Międzynarodowy Port Turkmenbaszy o powierzchni 1,4 mln m2 jest rekordowo największym portem poniżej poziomu morza, a sztuczna wyspa o powierzchni 3,1 mln m2 jest największą sztuczną wyspą (dla ptaków wędrownych) poniżej poziomu morza.
Pracodwca
Państwowa Agencja Transportu Morskiego i Rzecznego Turkmenistanu
Położenie
Turkmenbaszy - Turkmenistan
Data rozpoczęcia
7/11/2014
Data zakończenia
26/6/2018
Typ Kontraktu
EPC


Wartość kontrraktu
1.517.837.262 Usd
Pojemność portu
17 milionów ton/rok
Zatrudnienie w porcie
2460 Osób
Całkowity obszar projektu
1.516.438 m2


Całkowity obszar wypełnienia
1.516.438 m2
Długość linii brzegowej portu
3616 m
Wielkość wybudowanego budynku
146.962 m2
Budowa sztucznej wyspy
1.692.761 m2
Infrastruktura ogólna
29,5 km linii kolejowej, 3,9 km drogi asfaltowej, 2 mosty i drogi łączące


Zdolności produkcyjne stoczni
10 000 ton/rok Stali, 2 000 ton/rok Stali
Terminal pasażerski RoRo i Ro Ro
300 000 pasażerów/rok, 75 000 pojazdów/rok
Terminal kontenerowy
400 000 kontenerów/rok
Terminal ładunków ogólnych
4.000.000 ton / rok
Terminal suchych ładunków
3 000 000 ton/rok
Przebudowa istniejącej sieci kolejowej i terminalu morskiego
75.000 vagon/yıl
Terminal polipropylenowy
1120 000 ton/rok


Kus Adası
Całkowita wielkość wyspy
1.692.761 m2
Materiał wydobywany i pompowany z obszaru napełniania portu morskiego do napełniania wysp
12 mln m3
Zaobserwowano 70 gatunków lokalnych ptaków
Sztuczna wyspa została zbudowana jako schronienie dla ptaków wędrownych