Dostawcy

Calik Holding przywiązuje wagę i priorytet do zarządzania procesami z dostawcami w sposób szybki, niezawodny, identyfikowalny i mierzalny.

Dostawcy

Calik Holding przywiązuje wagę i priorytet do zarządzania procesami z dostawcami w sposób szybki, niezawodny, identyfikowalny i mierzalny.
W związku z tym moduł Cykl życia dostawcy (SLC) i Cykl życia dostawcy (SRM), które umożliwiają bardziej efektywne zarządzanie zakupami i łańcuchem dostaw, zostały udostępnione na portalu Calik Supplier. Nasi dostawcy mogą składać wnioski za pośrednictwem odpowiednich linków, a nasi zatwierdzeni dostawcy mogą zalogować się do systemu za pośrednictwem odpowiedniego linku.
W przypadku jakichkolwiek problemów podczas procesu rejestracji lub wprowadzania informacji, można skontaktować się z nami za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [email protected] i [email protected]